Kronika Tabulky Mezihry Povídky Hall of Fame Srazy Odkazy
Novinky Koncepce Bugy Bugy - fórum Pravidla FAQ Credits


Pravidla
1. Registrace a loginy

1.1. Pravidlo jediného loginu

Každému hráči je povoleno vlastnit pouze jediný login. Pokud jich bude mít více, hrozí mu okamžité smazaní _VŠECH_ jeho loginů. Je také zakázano pro hráče zalogovat se do jiného loginu než do svého (vyjma případů explicitně povolených adminy).

1.2. Okamžité mazání loginů netýkající se mulťáčení

Bude prováděno v případě, když:

1.2.1. hráčův login bude obsahovat vulgarismus, či jeho název bude jakýmkoliv jiným způsobem urážlivý. Co je a není urážlivé záleží na posouzení adminů.

1.2.2. hráčův login bude obsahovat více mezer, případně mezery na neobvyklých místech, či jiná úmyslná opatření, která by měla zabránit systémovému útoku na něj.

1.2.3. hráčův login bude déle než 14 dní neaktivní a zároveň nebude zmrazen (platí, pokud je login v nějaké herní rase).

1.2.4. hráčův login bude déle než 7 dní neaktivní a zároveň nebude zmrazen (platí, pokud je login u Vyvrhelů).

1.3. Zákaz opatrování loginu

Je zakázáno opatrovat login hráči, který se o něj nemůže po jistou dobu starat. V takovém případě má hráč použít funkci zmrazení. Opatrování loginu může být trestáno smazáním jak pro login opatrovaného, tak pro login opatrujícího.

2. Fóra

2.1. Omezení příspěvků na fórech

Adminé mají přístup na všechny fóra bez omezení. Mají také možnost mazat příspěvky. Každý, kdo na fórum napíše příspěvek navyhovující pravidlům se musí připravit na to, že tento příspěvek bude smazán. Pokud admin uzná za vhodné (např. jedná se o opakované porušení pravidel, apod.) může přistoupit k dalším trestům (smazaní planet, loginu, apod.). Zakázané jsou:

2.1.1. příspěvky obsahující vulgarismy nebo příspěvky urážlivé

2.1.2. příspěvky opakující se (tzv. flood nebo-li tapetování)

2.1.3. příspěvky obsahující nevyžádanou reklamu (tzv. spam)

2.1.4. příspěvky, kde bude nějaká souvislá řada znaků a tak budou vytvářet spodní horizontální scrollbar

2.1.5. příspěvky typu "Ahoj", "Jsem tu", "hmmm", "jj", "njn" atd. a další příspěvky s nulovou infomační hodnotou

2.1.6. příspěvky, které tematicky nezapadají do daného fóra

2.1.7. příspěvky neobsahující žádný text

3. Názvy

3.1. Omezení názvů planet, jmen hrdinů, apod.

3.1.1. Název nebo jméno nesmí obsahovat vulgarismy a nesmí být ani jakýmkoliv jiným způsobem urážlivé. Co je a není urážlivé záleží na posouzení adminů.

3.1.2. Hráč nesmí svoji planetu pojmenovat stejným názvem, kteý už nosí nějaká centrální planetu.

4. Adminé

4.1. Definice admina

4.1.1. Admin je zkratkou slova administrátor. Člověk, který v SG-web tímto titulem disponuje se již dlouho zásadním způsobem věnuje vytváření hry, zajišťování jejího chodu a dalšího rozvoje.

4.1.2. Admin je člověk nestranný, kterému nejde o vlastní prospěch ve hře, ale o dobro a rozvoj hry.

4.1.3. Aby admin nemohl být nařčen z přepojatosti, či zaujatosti, neučastní se aktivně hry. Nemůže být tedy vůdcem, nemůže se ani aktivně účastnit dalšího dění. Nežádá o příspěvky z fondu, neposílá příspěvky do fondu, nevolí, nehlasuje v národních referendech. Nebuduje nepřemožitelné impérium a neútočí.

4.1.4. Pravidla uvedena v 4.1.3. může admin porušit za předpokladu, že právě testuje funkčnost hry.

4.1.5. Kromě herních omezení může admin dělat ve hře prakticky cokoliv (to by hráčům nemělo vadit vzhledem k tomu, že každý admin splňuje body 4.1.1. - 4.1.3.).

4.1.6. Admin má absolutní rozhodovací právo a o jeho rozhodnutích se nediskutuje. Je možné přednést další argumenty a tím se snažit admina přesvědčit o nesprávnosti jeho rozhodnutí. Avšak v okamžiku, kdy admin prohlásí toto své rozhodnutí za konečné, jsou hráči povinni toto akceptovat.

4.1.7. Pokud je možnost a záležitost nespěchá, pak admini vzájemně konzultují svá rozhodnutí mezi sebou. V případě, že se jedná o situaci podle adminova názora naléhavou, pak má možnost (a dokonce i povinnost) rozhodnout samostatně.

5. Herní pravidla

5.1. Je zakázáno používat dohodnutý odchod k Vyvrhelům a následné dobýjení planet tohoto loginu a další machinace spojené s vyvrhelstvím. Trestem je smazání jak loginu dobýjeného tak loginu (loginů) dobýjejícího.

5.2. Princip hry jako takový by neměl umožňovat v krátkém časovém úseku získat větší obnosy naquadahu. Tedy myšleny jsou různé prodeje a nákupy jednotek v případech, že jsou někdy levnější, někdy dražší, či dokonce přecházení kvůli tomuto k vyvthelům, či mezi rasami. Vše předchozí je zakázáno.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Adminé si vyhrazují možnost tato pravidla kdykoliv doplnit, či změnit. V případě, že to bude nutné, může být platnost nových pravidel aplikována i zpětně (!).

Kronikář Johny Idler; poslední aktualizace: 25.4.2004, 20:21