Kronika Tabulky Mezihry Povídky Hall of Fame Srazy Odkazy
Novinky Koncepce Bugy Bugy - fórum Pravidla FAQ Credits


Mezihry
Úvod a seznámení

Mezihry jsou dalším z Raynorových nápadů, které mají oživit hru. Díky povaze sg-web, tedy díky tomu, že se jedná o online webovou strategii, je poměrně obtížné vytvořit propracovaný herní svět. V mnohém se tomu snažíme napomoci v kronice, kde jsou občasně popisovány i události, které se přímo ve hře neodehrály, nebo byly mírně pozměněny, aby více zapadaly do světa StarGate. Dále mají hru pomoci oživit a obohatit povídky, které se na stránkách kroniky také brzy objeví.

A konečně mezihry, které přicházejí právě teď. První typ, které se objeví bude Textová mezihra. Ti, z vás, kteří znají projekt SG Game již ví, o čem mluvím. A pro ty z vás, kteří ne… Jedná se hru založenou na tom, že každý hráč ovládá určitou postavu, či skupinu postav. Následně pak píše o tom, co ona postava dělá, co říká, co si myslí a tak podobně. Po příspěvku prvního hráče naváže další hráč a tak dále. Tím se tvoří velmi komplexní a propracovaný příběh (jako vedlejší efekt vzniká stejně tak propracovaný herní svět).

Hráči, nebo v tomto případě spíše autoři se musí snažit maximálně spolupracovat a tvořit kvalitní příběh. Nejde tedy o hru v tom pravém smyslu, protože nejsou stanovena žádná pevná pravidla. Děj a příspěvky hráčů jsou koordinovány pouze jakýmsi Game Masterem, zde nazvaným Pán Vesmíru (PV).

A právě na podobném principu budou fungovat textové mezihry. Bude nastíněna nějaká událost (pochopitelně bude vycházet z našeho sg-web světa), kdy dojde ke konfliktu, či jinému druhu interakce mezi dvěmi (nebo více) rasami. Vůdce každé z rasy vybere určitý, předem daný, počet hráčů a tito se budou scházet na speciálním fóru. Zde budou psát jednotlivé příspěvky a také mezi sebou komunikovat. Na vše bude dohlížet vybraný PV. Každý hráč se snaží dosáhnout určitého cíle, který je stanoven v úvodním přehledu každé mezihry. Ale pozor! PV je tím určujícím faktorem, který mezihry řídí, takže v jeho možnostech je stáhnout příspěvek hráče, který se mu zdá přehnaný, ničící dějovou linii, předčasný, anebo jinak nevhodný. Hráč se tedy snaží nejen pomocí své postavy (postav) splnit určený úkol, ale jeho příspěvky musí mít také dostatečnou délku, měly by obsahovat co nejmenší počet pravopisných chyb a také by měly být co nejlepší z literárního hlediska.

PV většinou píše za neobsazené a klíčové postavy. Je to tedy vlastně on, kdo nakonec rozhoduje o vítězství, nebo prohře. Vyhrávající strana získává významné bonusy, které mohou být v podobě naquadahu, armády, hrdinů, centrálních planet,... Veškeré jmenované bonusy může získat jak národ, tak i jednotlivec. Toto může přinést velkou výhodu pro vítěznou rasu přímo ve hře. Jaké výhody je vítězstvím v mezihře možno získat bude vždy uvedeno v úvodním přehledu každé mezihry.

Cílem meziher je přinést velké oživení do sg-web, kdy si hráči mohou vyzkoušet zase jiný princip hraní a přitom získat mnohé pro svoji rasu, i pro sebe. Také tím získáme příběh, který bude umístěn na stránkách kroniky a pomůže zase o něco prohloubit tento unikátní svět. A v neposlední řadě, a to hlavně, přinést další zábavu. ;-)

A shrnutí dosud řečeného na závěr:

 • Textová mezihra je:
  • povídková hra podle stylu SG Game, ovšem v daleko menším rozsahu
  • hrána vždy na základě předem připraveného scénáře ze světa SG-web
  • nové zpěstření hry
  • způsob, jak získat pro rasu i pro jednotlivce významné výhody
 • Hráč mezihry:
  • nemusí být nutně hráčem SG-web
  • musí být vybrán a jmenován vůdcem účastnící se rasy (případně jeho zástupci)
  • musí být znalý reálií světa StarGate a SG-web
  • měl by být schopen napsat souvislý text bez pravopisných chyb
  • měl by být literárně zdatný
Otázky? Nejasnosti?

Pokud máte nějaké otázky, nebo nejasnoti, pak vše rád objasním v této knize návštěv.

Orbánské klání diplomatů
   
 • Textová mezihra č. 1
 • Charakter: historická, z prvního věku (rok 2006)
 • Autor scénáře / PV: Raynor / Johny Idler
 • Vystupující rasy: Tollané a Bedrosiané
 • Cíl:
  • Tollané: diplomaticky připojit planetu Orban, zabránit Bedrosianům v tomtéž
  • Bedrosiané: diplomaticky připojit planetu Orban, zabránit Tollanům v tomtéž
 • Za vítězství:
  • 1 M síly do národní armády
  • 10 M naquadahu do národního fondu
  • nová centrální planeta - Orban

Příběh se odehrává v roce 2006. Tolláni se po odražení prvního Anubisova (resp. Tanithova) útoku zdaleka nevyvíjejí podle přání nového kancléře Milkace. Ten proto vysílá výpravu diplomatů na blízkou a vyspělou planetu, Orbanu. Orbánci jsou v mnoha směrech podobní Tollánům a navíc disponují i některými technologiemi, které by Tolláni rádi měli (například kompaktní naquadahové reaktory), a vysokými výrobními kapacitami (množství továren produkujících zbraně,...). Proto se mají tollanští diplomaté pokusit připojit Orban se všemi jeho obyvateli k Tollanské republice.

Vše ale z povzdálí potichu sledují Bedrosané, kteří už v té době mají svůj program Hvězdné brány a ve spojení Orbánů a Tollánů vidí značnou hrozbu pro své vlastní zájmy. Proto vysílají své diplomaty, kteří se mají pokusit vysmlouvat lepší podmínky, a připojit Orban ke své vlastní říši.

Každá ze stran se snaží přesvědčit orbánské vedení (PV) o tom, že právě ta její nabídka stojí za přijmutí. Zároveň si oba diplomatické týmy navzájem své snažení kazí.

Kronikář Johny Idler; poslední aktualizace: 18.9.2003, 22:00