Kronika Tabulky Mezihry Povídky Hall of Fame Srazy Odkazy
Novinky Koncepce Bugy Bugy - fórum Pravidla FAQ Credits


Koncepce kroniky

Účelem kroniky je zachytit a objektivním způsobem popsat podstatné a nějakým způsobem významné události, které se během hry odehrají. Mezi nejdůležitější patří: vedené války, dohody mezi národy, incidenty, změny vedení, atd. Pokud má kdokoliv z hráčů dojem, že v kronice chybí fakta, která by tam rozhodně chybět neměla, nechť mi napíše a já zmíněné informace, po zdravé úvaze a patřičném zpracování, přidám.

Samotná kronika se skládá z jednotlivých kapitol, které rozdělují prakticky nepřetržitý tok událostí na kratší úseky, aby byla celá kronika přehlednejší a aby se také lépe četla. Každé kapitole je přiřazen název, který se snaží její obsah co nejlépe vystihnout. Kapitoly I-VIII jsou popisem údalostí prvního věku, kapitoly IX-XIII zachycují údalosti věku druhého a kapitola XIV a následující se zabívají věkem třetím.

Aby v kronice nešlo pouze o suchý výčet faktů, snažíme se psát jednotlivé záznamy co nejpoutavější formou a doplňovat text vhodnými obrázky, které mají přímou spojitost s danou kapitolou. Navíc se do kroniky (pro zajištění větší kontinuity a rozmanitosti příběhu) místy přidávají i události, které se hře neodehrály, neboť se odehrát nemohly. Mluvím nyní o samotném úvodu, či popisu Chaosu v kapitole VIII.

V úvodu kroniky šlo o navázaní reálií seriálu na děj ve hře. Je potřeba si uvědomit, že hra se odehrává v alternativní realitě SG světa navazující bezprostředně na 3. a částečně i na 4. a další sezóny seriálu.

Pro znalce světa StarGate. To, co v kronice čtete, je zkrátka děj hry. Tedy mnohdy se liší od reálií světa SG. V podstatě jsme v kronice museli celý SG svět přebudovat. Realií se držet nelze, přestože se z nich snažím vycházet v co největší možné míře. Berte to tak.

Co se týče Chaosu... ve skutečnosti se jednalo o bug v herním systému, který Sin_Jin_Hook a další zneužili. Bylo by nezáživné popsat toto stylem jako: "Byl tu bug, zneužil ho ten a ten a proto byl restart..." Raynor tedy navrhl a vymyslel příběh, který je v podstatě otiskem reálných událostí ve hře, nicméně přesto je jeho drtivá většina pouze smyšlená.

Na kronice se v současné době podílí několik lidí. Hlavním kronikářem jsem já, Johny Idler. Další informace o autorech je možné nalézt v sekci Credits.

Kronikář Johny Idler; poslední aktualizace: 1.11.2003, 10:16